GASTRO KAIZEN díl 21. Přínos cross trainingu jako cesty k vyřešení nedostatku personálu vašeho gastro podniku 2. část

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”  Přínos cross trainingu jako cesty k vyřešení nedostatku personálu vašeho gastro podniku 2. část Dnešní den zakončíme část o plánovaném a řízeném cross trainingu shrnutím, jaký další přínos bude mít při jeho využití pro vaši restauraci…