GASTRO KAIZEN díl 20. Přínos cross trainingu jako cesty k vyřešení nedostatku personálu vašeho gastro podniku 1. část

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”  Přínos cross trainingu jako cesty k vyřešení nedostatku personálu vašeho gastro podniku 1. část Vzhledem k dlouhodobě řešeným intervencím způsobených akutním nedostatkem personálu zařazujeme dnešní téma Gastro Kaizenu. Slyšeli jste už o pojmu cross training zaměstnanců?…