GASTRO KAIZEN díl 18. Jak si svým manažerským stylem udržet nejkvalitnější zaměstnance?

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”  Jak si svým manažerským stylem udržet nejkvalitnější zaměstnance? Aneb nejčastější otázky v úvodu, které padají na našich manažerských kurzech pro majitele a provozní gastro provozů. Jak mám zacházet s podřízenými, aby dělali, co po nich chci?…