GASTRO KAIZEN DÍL 8. Desatero úspěšného gastro manažera

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”    Desatero úspěšného gastro manažera To, že je některý podnik úspěšný, je dáno především stylem řízení, manažerskými dovednostmi majitele anebo managementu podniku. Ne všichni majitelé gastronomických podniků mají dokonalé manažerské dovednosti anebo praxi z předešlých zaměstnání…