GASTRO KAIZEN – DÍL 5. MOTIVAČNÍ ODMĚNA VAŠICH NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”    V 5. díle našeho Gastrokaizenu a zároveň prvním v roce 2017, bychom rádi obrátili Vaši pozornost k tomu nejcennějšímu, co ve firmě máte (tedy kromě Vás samotných 🙂 a to jsou Vaši zaměstnanci. Realita českého pohostinství je podobná…