GASTRO KAIZEN – DÍL 2. VAŠE RESTAURACE U HOSTŮ DOMA

Užitečný občasník 100PROgastro pro majitele a manažery gastro podniků.  “Témata budou různá, jmenovatel jediný – Vaše cesta k vyšší prosperitě.”  Jídlo s sebou  aneb „Vaše restaurace u hostů doma“ Znáte důvody, proč někteří Vaši hosté volí variantu jídla s sebou namísto konzumace u Vás v restauraci?  Že to pro Vás není důležité a vlastně nechcete napomáhat tomu, aby místo…