Využití demografie pro restaurace

Jedním z dalších faktorů úspěšné a provozuschopné restaurace je zvolení cíle marketingové strategie. Cílem můžeme označit hosty, které chceme získat a kteří by byli potencionálními klienti vzhledem k dané lokalitě. Demografické informace o vašem konkrétním místě podnikaní si můžete zjistit cestou internetu. Poslední sčítání lidu proběhlo v ČR v roce 2011 bližší informace www.scitani.cz. Zde…