Neřešitelný problém?

Školení vedoucích směn a personálu aneb: Co je to ten „neřešitelný problém“? Při našich kurzech pořádaných 100PROgastro, s.r.o.,  vedených pod názvem „Školení vedoucích směn“ nebo „Školení personálu“, řešíme s klienty prakticky stále stejné problémy a to napříč celou republikou. Není to zdánlivě nabízející se téma, například jak správně obsluhovat hosty nebo dokonce pravidla etikety či pracovní náplně…

Vývoj piva v ČR

Pivo je nápoj, který patří do naší kultury. Ovšem v poslední době se nám naše pivní kultura mění. Zákazník konzumuje méně piva, vybírá si nové věci a více konzumuje doma, než v restauraci, viz graf. Je jasné, že tento trend bude dále pokračovat. Můžeme to vidět také na počtu gastro provozoven, který je dnes cca…

Personál, nejdůležitější bod provozu

Dnešní trh v oboru gastronomie je velice konkurenční a odlišit se od konkurence můžeme pouze kvalitou služeb.  Kvalita služeb je závislá vždy na spoustě detailů, které v závěru tvoří celek, jako je dobrá kuchyně, prostředí a zejména kvalita vašeho personálu. Personál v gastronomii by měl být příjemný, ochotný a vlídný tzv. měl by mít proklientský přístup. Personál je…

Legislativa v gastronomii

Podívejme se na to, co dnes potřebujeme k tomu, abychom otevřeli gastronomickou provozovnu. V prvé řadě u pohostinství se jedná o živnost ohlašovací – řemeslnou a podnikatel musí vlastnit živnostenský list. K získání živnostenského listu musí splňovat následující podmínky – 18 let, bezúhonnost, nemít nesplacené závazky vůči finančnímu úřadu nebo sociální, zdravotní pojištění, musí být…